temp_team150

Technica Nova GmbH zatrudnia ponad 150 ekspertów w dziedzinach:

  • Audyty (projektu, produktu, procesu, ryzyka)
  • Konstrukcja betonowa
  • Inżynieria elektryczna
  • Zarządzanie zatwierdzeniami
  • Ochrona przed korozją
  • Inżynieria mechaniczna
  • Zarządzanie projektami
  • Konstrukcja stalowa
  • Technologia spawania
  • Nieniszczące badania materiałów