Technica Nova GmbH, wiodąca firma inżynieryjna i konsultingowa w dziedzinie energii odnawialnej oraz CO-MADE Sp. z o.o., zajmująca się rozwojem i promocją lokalnego polskiego przemysłu dostawczego i projektów edukacyjnych, ogłosiły dziś utworzenie wspólnej spółki Technica Nova Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Misją Technica Nova Baltica jest połączenie elastyczności polskiego rynku z doświadczeniem projektowym w celu wspierania rozwoju bałtyckich odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej.

Polska lista projektów jest obecnie zaprojektowana do budowy 11 GW mocy morskiej energetyki wiatrowej. Kluczowymi graczami są spółki joint venture polskich i międzynarodowych deweloperów, którzy łączą siły, aby zrealizować tę ambitną wizję. Współpraca międzynarodowa jest wspierana przez kluczowych graczy w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej realizacji projektów.

Firmom zaangażowanym w rozwój łańcucha dostaw i projektów Technica Nova Baltica oferuje wsparcie w osiąganiu doskonałości w zarządzaniu projektami i jakością oraz w innych obszarach usług. Połączenie wieloletniego doświadczenia z zaawansowanymi rozwiązaniami umożliwia łatwe wdrażanie najnowocześniejszych koncepcji i metod.

"Cieszę się, że doświadczenie i metodologia Technica Nova są teraz dostępne na rynku bałtyckim. Technica Nova jest znana ze swojej niezawodności i pragmatycznego podejścia do projektów, a to wspólne przedsięwzięcie zapewnia silne wsparcie dla naszej działalności" - powiedział dr Florian Biehl, CEO Technica Nova GmbH.

"Rewolucyjne podejście CO-MADE do poprawy łańcucha dostaw i edukacji opowiada się za otwartym i skoncentrowanym podejściem w całym łańcuchu dostaw. Obejmuje to integrację z zarządzaniem jakością i łańcuchem dostaw oraz usprawnienie przez nas i naszych partnerów całego procesu rozwoju i zarządzania cyklem życia projektu" - powiedział Łukasz Kneba, Dyrektor Zarządzający CO-MADE Sp. z o.o. i nowo utworzonej Technica Nova Baltica Sp. z o.o.

Kontakt:

Łukasz Kneba

lukasz.kneba@technica-nova.com

Dr Florian Biehl

florian.biehl@technica-nova.com

Tagi: